بیماری های شایع نوزادان

منشا طیف وسیع اختلالاتی که نوزاد را گرفتار می سازد از رحم طی زایمان ، یا دوره بلافاصله بعد از تولد است. علت این اختلالات ممکن است پره ماچوریتی ، جهش های ژنتیک ، انحرافات کروموزومی یا بیماری ها و آسیب های اکتسابی باشد . شناسایی بیماری ها در نوزاد بستگی به فهم از بیماری اطلاعت بیشتر دربارهبیماری های شایع نوزادان[…]