علت تشنج کودکان

علت تشنج کودکان علت تشنج کودکان چیست ؟ آیا راهی وجود دارد تا بتوان تشنج بدون تب در کودکان را درمان کرد ؟ چه مراقبت هایی بعد از تشنج در کودکان لازم است ؟ والدینی که کودکان آن ها حداقل یک بار تشنج را تجربه کرده است ، بیشتر در زمان مراجعه به متخصص مغز اطلاعت بیشتر دربارهعلت تشنج کودکان[…]

علت تشنج کودکان

علت تشنج کودکان علت تشنج کودکان چیست ؟ آیا راهی وجود دارد تا بتوان تشنج بدون تب در کودکان را درمان کرد ؟ چه مراقبت هایی بعد از تشنج در کودکان لازم است ؟ والدینی که کودکان آن ها حداقل یک بار تشنج را تجربه کرده است ، بیشتر در زمان مراجعه به متخصص مغز اطلاعت بیشتر دربارهعلت تشنج کودکان[…]

درمان انگل در کودکان

درمان انگل در کودکان انگل و راه های انتقال بیماری انگل چگونه است؟ چه راه هایی برای پیشگیری از بیماری انگلی وجود دارد؟ انگل چیست؟ انگل موجود زنده ای است که درون موجود زنده دیگر زندگی می کند و از آن تغذیه می کند. از آنجایی که انگل ها شکل و اندازه های مختلفی دارند، اطلاعت بیشتر دربارهدرمان انگل در کودکان[…]

بیماری مننژیت در کودکان

به التهابی که توسط عفونت مایع اطراف مغزی و نحاعی بوجود می آید مننژیت، می گویند. نام دیگر بیماری مننژیت، سر سام است. مننژیت بیشتر بر اثر عفونت و باکتری ها و یا مصرف برخی داروها، بوجود می آید. شایع ترین نوع مننژیت از طریق ویروس ها می باشد. ممکن است بیماری مننژیت در کودکان بعد از چند هفته اطلاعت بیشتر دربارهبیماری مننژیت در کودکان[…]