تاری دید در کودکان

تاری دید در کودکان مشکلات بینایی کودکان ، عارضه شایعی است و اغلب به دلیل تومور و آسیب های مغزی ایجاد نمی شود. در صورت وجود تومور و یا آسیب مغزی، دو نوع اختلال بینایی در کودک مشاهده خواهد شد، دوبینی یا تاری دید و یا حرکات غیر طبیعی چشم ها. در صورتی که کودکی اطلاعت بیشتر دربارهتاری دید در کودکان[…]

علت تشنج کودکان

علت تشنج کودکان علت تشنج کودکان چیست ؟ آیا راهی وجود دارد تا بتوان تشنج بدون تب در کودکان را درمان کرد ؟ چه مراقبت هایی بعد از تشنج در کودکان لازم است ؟ والدینی که کودکان آن ها حداقل یک بار تشنج را تجربه کرده است ، بیشتر در زمان مراجعه به متخصص مغز اطلاعت بیشتر دربارهعلت تشنج کودکان[…]

علت تشنج کودکان

علت تشنج کودکان علت تشنج کودکان چیست ؟ آیا راهی وجود دارد تا بتوان تشنج بدون تب در کودکان را درمان کرد ؟ چه مراقبت هایی بعد از تشنج در کودکان لازم است ؟ والدینی که کودکان آن ها حداقل یک بار تشنج را تجربه کرده است ، بیشتر در زمان مراجعه به متخصص مغز اطلاعت بیشتر دربارهعلت تشنج کودکان[…]

درمان انگل در کودکان

درمان انگل در کودکان انگل و راه های انتقال بیماری انگل چگونه است؟ چه راه هایی برای پیشگیری از بیماری انگلی وجود دارد؟ انگل چیست؟ انگل موجود زنده ای است که درون موجود زنده دیگر زندگی می کند و از آن تغذیه می کند. از آنجایی که انگل ها شکل و اندازه های مختلفی دارند، اطلاعت بیشتر دربارهدرمان انگل در کودکان[…]